Guru & Karyawan
 • Andang Prihanta S, S.Pd.
  19651020 199702 1 001
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPA
 • Andrerini Maryatmi, S.Pd.

  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa
 • Dra. Adi Widayanti
  19660302 201406 2 001
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
 • Dra. Sri Suharmin
  19600610 198803 2 003
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Penjasorkes
 • Drs. Ahmad Sodiq
  19620405 199903 1 002
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Matematika
 • Drs. Daryoto
  19650326 199601 1 001
  Pendidikan :S1
  Guru BK
 • Dwi Wahyu Jatiningsih, S.Pd.

  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
 • Eko Haris Setyawan, S.Pd.
  19730602 200801 1 008
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPS
 • Elok Sri Tarbiyah, S.Pd, M.Pd.
  19690210 200604 2 009
  Pendidikan :S2
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
 • Endah Susanti, S.Kom.
  19790920 201001 2 014
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Ilmu Komputer
 • Eny Lestari, S.Pd.
  19770814 200701 2 008
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPA
 • Fatonah, S.Pd.
  19610406 198403 2 014
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
 • Feb Priyansari Ambarwati, S.Pd.
  19730216 200801 2 006
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
 • Istianingsih, S.Pd.
  19710823 200701 2 008
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran PKn
 • Jamhur Wahyono, S.Pd.
  19621102 198601 1 003
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPS
 • Joko Maryono, S.Pd.
  19680630 199802 1 001
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPS
 • MI Pamunkas, S.Pd.
  19610302 198403 1 008
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Penjasorkes
 • Mundarini, S.Pd.
  19690914 200701 2 010
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
 • Mutik Hidayah M, S.Pd.
  19670201 199203 2 006
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
 • Nanik Yusweni R, S.Ag.

  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik
 • Nanin Sri Riyandiningsih, S.Pd.
  19720804 200801 2 011
  Pendidikan :S1
  Guru BK
 • Nuriyah, S.Pd.
  19690905 200701 2 016
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran PKn
 • Rohyadi, S.Pd.
  19690427 199803 1 006
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Elektronika
 • Rudi Siswanta, S.Pd.
  19621223 200801 1 001
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPS
 • Siti Nur Rohmiyati, S.Pd.
  19621222 198403 2 006
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Matematika
 • Sri Rochani, A.Md.Pd.
  19590505 198403 2 012
  Pendidikan :D3 / Sederajat
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
 • Srirejeki, S.Pd.
  19670608 199308 2 001
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa
 • Suraeni, S.Pd.
  19680110 200312 2 009
  Pendidikan :S1
  Guru BK
 • Suraji, S.Pd.
  19600515 198609 1 005
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPA
 • Susana Darwiyanti, S.Pd.
  19670317 200604 2 004
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
 • Teresia Widyastuti, S.Pd.
  19711123 200604 2 011
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPS
 • Trisnaningsih, S.Pd.
  19640517 198601 2 003
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Tata Busana
 • Uri Sumiyati, S.Pd.
  19770525 200501 2 014
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPA
 • Wahyu Widayati, S.Pd.
  19680929 200003 2 004
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Matematika
 • Warsiti, S.Pd.
  19630801 198601 2 007
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPS
 • Yuki Wening Asmoro, S.Pd.

  Pendidikan :S1
  Guru BK
 • Zaenal Ladin, S.Pd.
  19661007 199003 1 007
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Seni Budaya
 • Muhammad Zaenudin, S.Ag.
  19681103 199802 1 003
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
 • Nurhadi, S.Pd., M.Pd.
  19610705 198403 1 006
  Pendidikan :S2
  Guru Mata Pelajaran PPKn
 • Suroto, S.Pd.
  19680330 200312 1 001
  Pendidikan :S1
  Guru Mata Pelajaran IPA
 • Mardiyo

  Pendidikan :SMA / Sederajat
  Tata Usaha